Karmhylseskruv 6X65 BeA

Specifikation

Artikelnr:151610
Ytbehandling:Förzinkad

I samma kategori

Bild Artikelnr Benämning Ytbehandling Enhet
Karmskruv 70mm 101855 Karmskruv 70mm Förzinkad ST
Karmskruv 90mm 101856 Karmskruv 90mm Förzinkad ST
Montagenyckel för Karmhylsa 101902 Montagenyckel för Karmhylsa Förzinkad ST
Karmhylsa 32mm Tema 111896 Karmhylsa 32mm Tema Obehandlad ST
Karmhylseskruv Tema 111897 Karmhylseskruv Tema Förzinkad ST
Karmhylsa WM28A Adjufix 116138 Karmhylsa WM28A Adjufix Obehandlad ST
Karmhylsefästskruv TRT 6X50 Adjufix 116139 Karmhylsefästskruv TRT 6X50 Adjufix Förzinkad ST
Karmhylsa AD28 Adjufix 117145 Karmhylsa AD28 Adjufix Obehandlad ST
Karmhylsa AH38 Adjufix 117146 Karmhylsa AH38 Adjufix Obehandlad ST
Karmhylsa WM38A Adjufix 117923 Karmhylsa WM38A Adjufix Obehandlad ST
Karmhylsefästskruv TRT 6X65 Adjufix 119348 Karmhylsefästskruv TRT 6X65 Adjufix Förzinkad ST
Karmhylsa PH38 Adjufix 122670 Karmhylsa PH38 Adjufix Obehandlad ST
Karmhylsemutter PHM för PH28/38 122674 Karmhylsemutter PHM för PH28/38 Förzinkad ST
Karmhylsa PH28 Adjufix 123016 Karmhylsa PH28 Adjufix Obehandlad ST
Karmhylsa 30mm Heco 124527 Karmhylsa 30mm Heco Obehandlad ST
Karmhylsa 40mm Heco 124528 Karmhylsa 40mm Heco Obehandlad ST
Karmhylseskruv Betong 7.5X50 Heco 124529 Karmhylseskruv Betong 7.5X50 Heco Förzinkad ST
Karmhylsa M16X40mm 125936 Karmhylsa M16X40mm Obehandlad ST
Karmskruv MJB 6-70 100-Pack 127522 Karmskruv MJB 6-70 100-Pack Förzinkad ASK
Karmskruv MJB 670 8-Pack 127523 Karmskruv MJB 670 8-Pack Förzinkad PÅS
127635 Betongskruv Indu-Prog 7,5X65 100-Pack Förzinkad ASK
Karmskruv Stål 7,0X45 100-Pack 127639 Karmskruv Stål 7,0X45 100-Pack ASK
Karmhylsa Indu-Prog 28mm 100-Pack 127641 Karmhylsa Indu-Prog 28mm 100-Pack Obehandlad ASK
Distansbricka Indu-Prog Grå 50-Pack 127645 Distansbricka Indu-Prog Grå 50-Pack Grå ASK
Karmhylsa Indu-Prog 38mm 80-Pack 127648 Karmhylsa Indu-Prog 38mm 80-Pack Obehandlad ASK
128041 Betongskruv Indu-Prog 7,5X132 Försänkt Fzb 50-Pack Förzinkad ASK
Karmhylsa Indu-Prog 28mm Zn 800-Pack 140179 Karmhylsa Indu-Prog 28mm Zn 800-Pack Obehandlad ST
Karmhylsa Indu Prog 38mm Zn 600-Pack 140180 Karmhylsa Indu Prog 38mm Zn 600-Pack Obehandlad ST
140182 Träskruv Indu-Prog 6X65mm 100-Pack ST
140458 Borrskruv Indu-Prog 7X45 100-Pack Förzinkad ST
151017 Betongskruv Indu-Prog 7,5X132 50-Pack Förzinkad ST
151095 Karmhylsa 28mm BeA Obehandlad ST
151096 Karmhylsa 37mm BeA Obehandlad ST
151609 Karmhylsemutter BeA Förzinkad ST
152052 Karmhylsa Stål 40mm Tema Obehandlad ST
Montagebricka Stål 25mm Enkel Tema 152356 Montagebricka Stål 25mm Enkel Tema Förzinkad ST